مرور برچسب

، پسر بلاش یکم

اردوان چهارم

اَردَوان چهارم یکی دیگر از شاهزادگان مدعی سلطنت بود که پس از مرگ پدرش بلاش یکم ( بیست و دومین شاه از خاندان اشکانی ) ، زمام امور بخشی از ایران را از سال ۷۹ / ۸۰ میلادی تا سال ۸۱ میلادی در دست داشت . به خاطر جنگ های داخلی و اطلاعات کمی که از…

وردان دوم

وردان دوم پسر اول بلاش یکم ( بیست و دومین شاه از خاندان اشکانی ) و از شاهزادگان مدعی سلطنت بود ، که در اثر نابسامانی های داخلی و درگیری های خارجی که موجبات ضعف حکومت بلاش یکم شده بود ، بهره جست و مدت زمان کوتاهی بر قسمتی از شاهنشاهی اشکانی…