مرور برچسب

، پسر سلطان عبدالحمید یکم

محمود دوم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

محمود دوم ، ( به ترکی عثمانی : محمود ثانی) سی امین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۲۸ ژوئیه ۱۸۰۸ میلادی تا ۱ ژوئیه ۱۸۳۹ میلادی سلطنت کرد . پیش از او مصطفی چهارم و پس از او عبدالمجید یکم بر تخت سلطنت نشستند . سلطان محمود دوم پسر…

مصطفی چهارم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

مصطفی چهارم ، ( به ترکی عثمانی : مصطفی رابع ) بیست و نهمین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۲۹ می ۱۸۰۷ میلادی تا ۲۹ ژوئیه ۱۸۰۸ میلادی سلطنت کرد . پیش از او سلیم سوم و پس از او محمود دوم ( برادرش ) بر تخت سلطنت نشستند . سلطان…