مرور برچسب

، پسر مهرداد چهارم

سیناتروک دوم ( اشکانی )

سیناتروک دوم یا سنتروک دوم پسر مهرداد چهارم اشکانی بود ، که در دوران سلطنت عموی خود خسرو مدعی تاج و تخت شد . پیش از او خسرو و پس از او مهرداد چهارم بر تخت سلطنت نشستند . در سال ۱۱۶ میلادی ، تراژان امپراتور روم ، خسرو را شکست داد و تیسفون را…