مرور برچسب

، پسر پاکور دوم

بلاش سوم ( اشک بیست و ششم )

بلاش سوم ( اشک بیست و ششم ) بیست و ششمین شاه ایران از خاندان اشکانی بود ، که از سال ۱۲۹ میلادی تا سال ۱۴۷ میلادی سلطنت کرد . پیش از او پاکور دوم ( شاه رسمی ) و خسرو یکم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش چهارم بر تخت سلطنت نشستند . وی از دودمان…