مرور برچسب

، پنجمین حاکم مصر از خاندان محمد علی

اسماعیل پاشا

خدیوی اسماعیل ، پنجمین حاکم مصر از خاندان محمد علی است ، که از ۱۹ ژانویه ۱۸۶۳ تا ۲۶ ژوئن ۱۸۷۹ بر تخت سلطنت نشست . او نخستین حاکمی بود که رسماً عنوان « خدیو » گرفت . وی در ۳۱ دسامبر سال ۱۸۳۰ در قاهره ، زاده شد . او پسر ابراهیم محمد علی پاشا…