مرور برچسب

، چلبی محمد

محمد یکم

محمد یکم در ترکی عثمانی چلبی محمد از سال ۱۴۱۳ تا سال ۱۴۲۱ میلادی سلطان امپراطوری عثمانی بود . وی زاده ۱۳۷۹ در بورسا می باشد و در ۲۶ مه ۱۴۲۱ در سن ۴۲ سالگی در شهر ادرنه درگذشت ، او را در مقبره گرن در بورسا به خاک سپردند . سلطان پیش از او…