مرور برچسب

آرشاک یکم

آرشاک یکم ارمنستان ( شاهزاده اشکانی )

آرشاک یکم ارمنستان ( به ارمنی : Արշակ ) یک شاهزاده اشکانی از نژادی ایرانی و یونانی بود که در سال ۳۵ به عنوان یک پادشاه تحت حمایت روم در ارمنستان به سلطنت رسید . « زندگی » آرشاک یکم پسر اول پادشاه اشکانی اردوان سوم اشکانی هجدهمین شاهنشاه…