مرور برچسب

آمستریس اردشیر دوم

اردشیر دوم هخامنشی

نام این پادشاه به پارسی ارتَه خَشترَ، در تورات ارتَ خَشَشتا ، به یونانی آرتاکسِرِکسِس آمده است، پدرش داریوش دوم بود و مادرش پریزاد خواهر و بنا به گفتۀ کتزیاس یونانی خالۀ داریوش. داریوش دوم یک پسر دیگر داشت به نام کوروش که فرمانروای ایالات…