مرور برچسب

آموزش الفبای اوستایی

آموزش خط اوستایی (آموزه چهارم)

با درود خدمت دنبال کنندگان آموزش خط اوستایی، در این پست با آموزش بخش چهارم از سری آموزش های خط اوستایی در خدمت شما هستیم. آموزه چهارم کمی متفاوت تر از سه آموزه پیشین خواهد بود چرا که در این آموزه به آموزش خواندن واژه ها و همچنین توانایی…