مرور برچسب

اتحاد سپاه ایران و روم برای اولین بار در تاریخ

جنگ فراض، اتحاد ایران و روم در مقابل اعراب

نبرد فراض در اواخر سال 633 یا ژانویه 634 میلادی بین اعراب مسلمان و نیروهای متحد امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی رخ داد. در جنگ فراض اتحاد عجیب سپاه ایران و روم برای اولین بار در تاریخ رخ می دهد. این نبرد با پیروزی اعراب به پایان رسید و