مرور برچسب

احمد شاه عثمانی

مقدمه ای بر تاریخ امپراتوری عثمانی

امپراتوری عثمانی را میتوان به عنوان یک امپراطوری قدرتمند که در اواخر قرن13 میلادی شکل گرفت معرفی کرد. این امپراتوری قدرتمند بیش از 600 سال بر سه قاره آسیا ، اروپا و افریفا حکومت کرد. مورخین زیادی بر این باور هستند که امپراتوری