مرور برچسب

اختراع های ایرانیان

10 اختراع ایرانیان که به عنوان یک ایرانی نمیدونستی!🤯

در این بخش میخواهیم 10 اختراع ایرانیان که هیچ وقت بهت نگفتن را بازگو کنیم. خب شروع کنیم : فرهنگ ایرانی باستان در سراسر خاور نزدیک و فراتر از آن، برای بیش از هزار سال بین 550 قبل از میلاد - 651 پس از میلاد و بسیاری از جنبه‌های فرهنگ آنها