مرور برچسب

اردوان پنجم

اردوان پنجم

اردوان پنجم آخرین و سی اُمین پادشاه اشکانی ،که با مرگ وی شاهنشاهی اشکانی رسما خاتمه یافت و جای خود را به ساسانیان داد وی تلاش های بسیاری برای نجات دولت اشکانی کرد اما سرانجام این تلاش ها بی نتیجه ماند ....