مرور برچسب

اردوان یکم

اردوان یکم

اردوان یکم ( اشک هفتم ) ( که بر پایه صورت ترتیبی قدیم مورخان ، « اردوان دوم » یا اشک هفتم میشود ) هفتمین یا هشتمین پادشاه سلسله اشکانی بود که از سال ۱۲۷ پیش از میلاد تا سال ۱۲۴/۱۲۳ پیش از میلاد بر ایران حکومت می کرد . او عموی فرهاد دوم بود…