مرور برچسب

ارد یشت

ارت یشت

اَرت یا اَرد (اوستایی:اشی) در آیین ایزد نگهبانِ دارایی است. ارت یشت از دَه کرده و شصت و دو بند تشکیل شده است. همۀ خوشی ها و لذت ها، شکوه و نعمت و سازش و آرامش، غذای فراوان و گوناگون، آذوقه و ذخیرۀ بسیار در انبار، بوهای خوش و بستری با بالش…