مرور برچسب

ارد یکم

ارد یکم

ارد یکم از سال ۷۵ تا ۸۰ پیش از میلاد پادشاه و فرمانروای اشکانیان بود . اتفاق ها و وقایع حکومت او نسبتاً مبهم است . گفته شده تاج و تخت او در سال ۸۷ _ ۸۰ پیش از میلاد به دست عموی احتمالی مهرداد سوم گرفته شده باشد ، اما اطلاعات زیادی در این…