مرور برچسب

استاتیرا یکم

استاتیرا یکم ( همسر اردشیر دوم )

استاتیرا یکم همسر مورد علاقه اردشیر دوم و مادر اردشیر سوم هخامنشی بود ، که از سال ۴۰۴ پیش از میلاد تا ۴۰۰ پیش از میلاد به عنوان شهبانوی ایران ملکه استاتیرا سلطنت کرد ، پیش از او پروشات و پس از او آمستریس در این جایگاه قرار داشتند . وی از…