مرور برچسب

اسپهبد شهریار سوم

شهریار سوم باوندی

زندگی نامه شهریار سوم باوندی شهریار سوم ،اسپهبد شهریار سوم، شانزدهمین فرمانروای سلسله باوندیان از سال 986 تا 987 و برای مدت کوتاهی در سال 998 پس از وقفه ای کوتاه در دوران سلطنتش بود. او برادرزاده و جانشین شروین سوم بود. شهریار سوم