مرور برچسب

اشک بیست و چهار

خسرو یکم ( اشک بیست و چهارم )

خسرو یکم یا اشک بیست و چهارم یکی از شاهان ایران از خاندان اشکانی بود . وی بیست و چهارمین شاه اشکانی بود ، که از حدود سال ۱۰۹ میلادی تا ۱۲۹ میلادی سلطنت کرد . خسرو یکم در دو دوره سلطنت کرد : در دوره اول از سال ۱۰۹ میلادی تا سال ۱۱۶ میلادی…