مرور برچسب

اعداد باستانی

آموزش اعداد خط میخی

با درودی دوباره خدمت علاقه مندان به آموزش خط میخی. ما از آموزه یکم تا پنجم به نوعی همه بند واژه ها (حروف) خط میخی را به شما آموزش دادیم و در آموزه پنجم، آموزش اعداد را خواهیم داشت و در آموزه های ششم به بعد به آموزش قواعد و گرامر این خط…