مرور برچسب

الفبای خط پهلوی اشکانی

تبدیل آنلاین خط فارسی به پهلوی اشکانی

خط باستانی پهلوی اشکانی، مربوط به دوران باستان ایران است و در متون زبان پهلوی که در دوره‌های باستانی(زمان اشکانیان) به کار رفته‌اند، مشاهده می‌شود. ازین رو ما تبدیل اسم به خط پهلوی اشکانی را برای شما عزیزان طراحی کرده ایم.خط پهلوی، به