مرور برچسب

الهه آناهیتا در لیدی

آناهیتا در خارج از ایران

شگفت انگیز است که مورخی مانند هرودوت نامی از الهه آناهیتا نمی برد. پیداست که یونانیان از زمان اشکانیان با آناهیتا آشنا شده اند. این نبود آشنایی به هر دلیلی که بوده باشد، روشن است که بیرون از مرزهای ایران آوازۀ آناهیتا به اندازۀ شهرت میترا…