مرور برچسب

اموزش نوشتن خط اوستایی

آموزش خط اوستایی (آموزه نخست)

بنا به درخواست های مکرر کاربران سایت و بسیاری از دوستان امروز تصمیم برین شد که آموزش خط اوستایی را در سایت تاریخ پارسی آغازکنیم . خط اوستایی یکی از خط ها و اسکریپت های کامل و باستانی جهان محسوب می شود و یادگیری این خط که زمانی خط رسمی تاریخ…