مرور برچسب

اناهیتا

جشن آبانگان و پیروزی بر ضحاک

در تاریخ کل ایران باستان، شاید بتوان فرشته آب یعنی آناهیتا را دوست داشتنی ترین فرشته دین زرتشت دانست. جشن آبانگان به خاطر همین است که مورخان بی اختیار نوشته های خود را درباره آناهیتا می نویسند. جشن آبانگان یکی از جشن های بسیار قدیمی…