مرور برچسب

اُرد دوم

اُرد دوم

اُرد دوم یا ورُد دوم ( اشک سیزدهم ) سیزدهمین پادشاه سلسله اشکانی بود ، که از سال ۵۵ تا سال ۳۷ پیش از میلاد بر ایران حکومت کرد . به عقیده بسیاری از تاریخ نگاران در دوران حکومت او پادشاهی اشکانی به اوج عظمت خود رسید . بسیاری از معاصران آن…