مرور برچسب

بخش خرده اوستا

خرده اوستا

خرده اوستا را، بر خلاف معمول، نمی توان و نباید بخشی از اوستا شمرد. این کتاب کوچک جُنگی است از پاره های گوناگون اوستا، که برای نیایش های روزمره، روزهای متبرک سال و دیگر جشن های مذهبی زرتشتیان، از یسنا، ویسپرد، وندیداد و یشت ها گرفته شده و…