مرور برچسب

بخش های اوستا

خورشید یشت

بر خلاف این که خورشید در اعتقادات و باورهای ایرانیان باستان نقش بسیار پر رنگی داشت، بسیار تعجب آور است که خورشید یشت بیشتر از هفت بند ندارد. در خورشید یشت، خورشید امرداد (جاودانی) و تیز اسب نامیده شده است و چنانچه اگر خورشید طلوع نکند و

دین یشت

دین یشت یکی از یشت های اوستا می باشد. در اینجا دین به معنی تشخیص معنوی، یا روحانی می باشد. دین یشت دارای 17 فصل و 20 بند می باشد. تقریبا به طور قطع می توان گفت که در همۀ بخش های دین یشت در ستایش و عبادت اهورامزدا سخن به میان آمده است. جمله…