مرور برچسب

برزویه

برزویه پزشک

برزویه طبیب دربار انوشیروان سده پنجم وششم میلادی ، وی در انتخاب نحوه زندگی میان انتخاب چهار چیز دچار تردید شد:لذت ،پول،شهرت وثواب اخروی این فرزانه ایرانی پس ازچالش های فکری بسیار،درنهایت،راه آخرت و زهد را برگزیدو برای کسب رضایت حق به…