مرور برچسب

بلاش شاه ایرانی

بلاش شاه گمنام ساسانی

بلاش یا ولاش یا ولاخش یا بلاچ نوزدهمین شاهنشاه از امپراتوری ساسانی است (معنی نام بلاش= فرزانه) که در سال های 484 تا 488 میلادی بود. بلاش پس از کشته شدن پیروز برادرش در جنگ با خوشنواز پادشاه هپتالیان، و در زمانی که ایران دوران فترت و سستی…