مرور برچسب

بلاش چهارم

بَلاش چهارم ( اشک بیست و هفتم )

بَلاش چهارم ( وَلَگَش ) ( اشک بیست و هفتم ) بیست و هفتمین شاه ایران از خاندان اشکانی است که از سال ۱۴۷ تا ۱۹۱ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش سوم و پس از او خسرو دوم ( شاه شورشی ) و بلاش پنجم ( جانشین قانونی ) بر تخت سلطنت نشستند . بلاش…