مرور برچسب

بهروزه

بهروزه ( سومین زن شاه اسماعیل یکم )

بهروزه خانم سومین زن شاه اسماعیل یکم پایه گذار و نخستین شاه دولت صفوی و همسر صیغه ای وی بود . او در سال ۸۶۸ چشم بر جهان گشود . وی از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . « زندگی » بهروزه سومین همسر صیغه ای شاه اسماعیل بود .…