مرور برچسب

بیزانس

اگر امپراتوری روم هرگز سقوط نمی کرد چه می شد؟🤨

چه می شد اگر امپراتوری روم هنوز وجود داشت؟ به ما بپیوندید و بدانید! حدود 2000 سال پیش، امپراتوری روم در سراسر نقشه جهان گسترده شد، و بسیاری از جامعه مدرن را می توان به دوران روم ردیابی کرد... اما، در نهایت، همه چیز به پایان رسید. با