مرور برچسب

بیوگرافی مرداویج زیاری

مردآویج و رویای احیای امپراتوری ساسانی

مردآویج (مرداویج به معنای مرد مهاجم) شاهزاده ایرانی از نسل شاهان ساسانی بود که سلسله زیاریان را تأسیس کرد و از ۹۳۰ تا ۹۳۵ حکومت کرد. بیوگرافی مرداویج زیاری را در ادامه توضیح میدهیم. بیوگرافی مرداویج زیاری بیوگرافی مرداویج زیاری