مرور برچسب

تبدیل اسم به خط اوستایی

تبدیل خط فارسی به اوستایی (کیبورد خط اوستایی)

در راستای آموزش خط اوستایی (دبیره) و بنا به درخواست کاربران در این بخش کیبورد خط اوستایی (صفحه کلید اوستایی) را آماده کرده ایم که شما می توانید با استفاده از این کیبورد خط اوستایی می توانید عمل تبدیل کلمات فارسی به اوستایی ، تبدیل اسم به