مرور برچسب

تعبیر خواب یزدگرد سوم

خواب یزدگرد سوم

در این پست به تعبیر خواب یزدگرد سوم و خواب عجیب او در سال های پایانی عمر سلسله ساسانی میپردازیم. پس از شکست های وحشت ناک ایرانیان و ارتش ساسانی از سپاه تازیان که به طور غیر منظره ای نوظهور بودند، بیشتر شهرهای ایران به دست اعراب گشوده شد.…