مرور برچسب

تیرمژگان قادین

تیرمژگان قادین

تیر مژگان قادین ، (ترکی عثمانی : تیر مژکان قادین ) همسر سلطان عبدالمجید یکم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . پدرش بخان بیگ و مادرش عالمشاه خانم نام داشت . وی در ۱۶ اوت سال ۱۸۱۹ زاده شد ، و در ۳ اکتبر سال ۱۸۵۲ در سن ۳۳ سالگی در…