مرور برچسب

جنگ ایران و یونان

حقایق جنگ ماراتون

در آغاز چند نکته را لازم می دانم که به خدمت خوانندگان محترم برسانم : جنگ ماراتون یکی از بزرگترین و سرنوشت سازترین نبردهای جهان می باشد. در نبرد ماراتون اگر ارتش ایران پیروز میدان می شد، تمدن غرب هرگز رشد نمی کرد و به جای آن حکومتی نیمه…