مرور برچسب

جنگ ذوقار و خسرو پرویز

داستان جنگ ذوقار، علت جنگ چه بود؟!

جنگ ذوقار چه بود؟ نبرد ذوقار (به عربی: یوم ذی قار) که به جنگ پستان شتر نیز معروف است، نبردی پیش از اسلام بود که بین قبایل عرب و خسرو پرویز درگرفت. علت جنگ ذوقار را در ادامه برایتان بازگو می کنیم .این نبرد پس از مرگ نعمان سوم به