مرور برچسب

جنگ فیروز با هپتالیان

پیروز یکم شاه ساسانی

بیوگرافی پیروز یکم پیروز یکم هیجدهمین شاه ساسانی (459-484 میلادی) بود. نام پدر فیروز یزدگرد دوم و نام مادرش دیناک بود و دارای سه فرزند به نام های قباد (قباد پادشاه ساسانی) و جاماسب (جاماسب شاه ساسانی) و پیروز دخت بود. پیروز یکی از شاهان