مرور برچسب

جنگ لازیکا

خسرو انوشیروان ساسانی

خسرو یکم یا خسرو انوشیروان، بزرگترین شاه ساسانی و همچنین یکی از بزرگ ترین شاهنشاهان کل تاریخ ایران است که به مدت حدود 48 سال بر تخت امپراتوری ساسانی نشست. که اقدامات انوشیروان در تاریخ کل ساسانیان بی نظیر است. به پادشاهی رسیدن خسرو…