مرور برچسب

جنگ مادها و لیدی ها

نبرد ماد و لیدی، جنگ کسوف یا هالیس

نبرد کسوف یا نبرد هالیس در اوایل قرن ششم قبل از میلاد در آناتولی (ترکیه کنونی) جنگ مادها و لیدی ها می باشد. به گفته هرودوت مورخ یونانی باستان، نبرد با «تبدیل روز به شب» با خورشیدگرفتگی قطع شد و نتیجه یک تساوی بود که منجر به مذاکره هر دو