مرور برچسب

جنگ های تاریخ جهان که دنیا را تغییر داد

معرفی 20 جنگی که تاریخ بشریت را تغییر داد!

اینها برخی از معروف ترین نبردهای تمام دوران هستند! برای این فهرست، درگیری نظامی در زمان جنگ را بررسی خواهیم کرد که تأثیرات مهمی بر تاریخ بشر داشت. لیست ما شامل محاصره یورک تاون، محاصره قسطنطنیه، نبرد سام، نبرد هاستینگز، نبرد گتیسبورگ و ...