مرور برچسب

جنگ های خسرو پرویز با روم

خسرو پرویز شاه ساسانی (آغاز فروپاشی ساسانیان)

خسرو دوم (ملقب به خسرو پرویز، (590-628 میلادی ) آخرین شاهنشاه قدرتمند (شاه شاهان) امپراتوری ساسانی و ایران باستان بود. خسرو دوم، نوه خسرو انوشیروان ( 531-579 میلادی ) و تقریباً فاتح امپراتوری بیزانس در جنگ های 27 ساله بیزانس و ساسانی در