مرور برچسب

جنگ های کوتاه تاریخ

10 جنگ کوتاه تاریخ جهان

ده جنگ کوتاه تاریخ که در یک چشم به هم زدن تمام شد. برای این فهرست، به جنگ‌ها و نبردهای تاریخی می‌پردازیم که در کمترین زمان حل شده‌اند. شمارش معکوس ما شامل فتح نورمن، جنگ ده روزه، جنگ فوتبال و موارد دیگر است! امروز در حال معرفی 10 جنگ برتر