مرور برچسب

جنگ هرمز سوم و پیروز یکم

هرمزد سوم شاه ساسانی

بیوگرافی هرمزد سوم یا هرمز سوم هفدمین پادشاه ساسانی می باشد که در سال 459 میلادی شاه ایران بوده است. پدر او یزدگرد دوم و مادرش ملکه دینگ بود. مدت پادشاهی هرمزد سوم کوتاه بود چرا که وقایعی پیش آمد که او را به کام مرگ برد. به پادشاهی