مرور برچسب

جوان ترین پادشاهان تاریخ جهان

لیست 10 نفره کم سن ترین پادشاهان تاریخ جهان

در این بخش از سایت تاریخ پارسی به 10 تن از پادشاهان جوان ترین و کم سن ترین پادشاهان جهان از روزگاران دور تا به اکنون پرداخته ایم. این لیست مربوط به تاریخ جهان می باشد بدین معنی که شامل همه کشور های جهان از دوره باستان تا به امروز است.