مرور برچسب

حفصه سلطان

حفصه سلطان ( همسر سلطان سلیم یکم )

حفصه سلطان ، یا همان عایشه حفصه سلطان ، در سال ۱۴۷۸ زاده شد ، وی از ۳۰ سپتامبر ۱۵۲۰ تا ۱۹ مارس ۱۵۳۴ در مقام و جایگاه والده سلطان حکمرانی میکرد . پیش از او گلبهار خاتون در جایگاه والده خاتون بود ، و پس از او نوربانو سلطان بر جای او نشست .…