مرور برچسب

حمله تراژان به ایران

درباره امپراطور روم تراژان بیشتر بدانید

تراژان، یا مارکوس اولپیوس ترایانوس، امپراتور روم از سال 98 تا 117 پس از میلاد بود. شاید نام تراژان را در حمله تراژان به ایران شنیده باشید. سلطنت تراژان که به عنوان یک حاکم نیکوکار شناخته می شود، به دلیل پروژه های عمومی که به نفع مردم