مرور برچسب

حمله خالد بن ولید به ایران

جنگ زمیل، حمله خالد بن ولید به ایران

جنگ زمیل بین چه کسانی بود؟ نبرد زمیل (به عربی: معرکة الزمیل) در سال 633 پس از میلاد در بین النهرین (عراق کنونی) درگرفت. این جنگ یکی از جنگ های خالد بن ولید با ایرانیان و متحدان عربش بود که نتیجه پیروزی بزرگ مسلمانان در فتح بین النهرین