مرور برچسب

حکومت گیل گیلانشاه

 گیل گیلانشاه و حکومت طبرستان

حکومت گیل گیلانشاه یا گیل گاوباره، همچنین به نام گیل بن گیلانشاه، پادشاه و بنیانگذار سلسله دابویید یا همان سلسله گاوباریان در سال 642 بود که تا زمان مرگش در سال 660 حکومت کرد. نسب گیل گیلانشاه به گفته ابن اسفندیار، دابوییان از